Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Medrese Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Medrese: Yüksek düzeyde öğretim kurumu. bu amaçla yaptırılmış mimarlık eseri. Anadolu dışında genellikle açık avlulu, anadolu’da ise avlusunun üstü açık ve kapalı olmak üzere iki tipte gelişmiştir. Kaynağında 9-11. yüzyıl horasan bölgesi konut mimarisini bulmak mümkündür.
 

Medrese Nedir

Medrese, Müslüman ülkelerde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adı. Medrese kelimesi Arapça ders (درس) kökünden gelir. Medreselerde ders verenlere müderris denir.
 

Medreselerin Tarihçesi

Selçuklu veziri Nizamülmülk tarafından kurulmuştur. Budizm'deki dinsel eğitim kurumu Vihara'lardan etkilenilerek yapılmıştır. Selçuklular Anadolu'ya geldikten sonra çeşitli şehirlerde çok sayıda medrese inşa ettiler. Osmanlılar devrinde ilk medrese Orhan Bey zamanında İznik'te kuruldu. Daha sonra devletin sınırlarının genişlemesiyle beraber Bursa ve Edirne başta olmak üzere pek çok şehirde medreseler açıldı. İstanbul'un fethinden sonra üst seviyedeki eğitim kurumları başkentte yoğunlaştı.
 

Medreselerin Değişim Evreleri

1331-1451 yılları arasında 82 adet medrese kurulmuştur. 1463-1471 yılları arasında kurulanlaraysa Fatih medreseleri ya da Sahn-ı seman medreseleri denir. (Bu medreselere birlikte süreye dayalı eğitim, ders geçme sistemine dayalı eğitime dönüştürülmüştür) 1550-1557 yılları arasında kurulanlaraysa Süleymaniye medreseleri denir. Osmanlı'nın ilk tıp okulu Darüttıp Süleymaniye medreselerinde yer almıştır. Tıbbi bilgilerin uygulamalarının yapıldığı Darüşşifa ve diğer bazı bölümler: Darülakakir (Eczane), Darüzziyafe, Tabhane ve İmarethane ilk kez Süleymaniye medreselerinde yer almıştır.
 
Başlangıçta bütün eğitim faaliyetlerinin yapıldığı kurum olan medreseler, Tanzimat Döneminde yeni mesleki okulların açılması ile sadece din eğitimi verilen okullar haline geldi. Osmanlı devletinin son döneminde medreselerin ders programında ve teşkilat yapısında yeni düzenlemeler yapıldı. 1914 yılında Darü-l hilafeti-l Aliyye adı altında birleştirilen medreseler, Türkiye'de Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulünden sonra 3 Mart 1924'te kapatıldı.
 

Medreselerde Verilen Dersler

Sarf (Morfoloji, cümle bilgisi)
Mantık
Hadis
Tefsir (Kuran yorumu)
Adab-ı bahis (Konuşma adabı)
Vaaz
Belagat (Güzel konuşma, retorik)
Kelam
Hikmet
Fıkıh
Faraiz (Miras hukuku)
Akaid (İnanç esasları)
Usul-ü fıkıh
İlm-i heyet (Astronomi ve astroloji)


Medrese Resimleri

 • 4
  Medreseler sunusu ekran görüntüsü 8 ay önce

  Medreseler sunusu ekran görüntüsü

 • 3
  Osmanlıda eğitim sistemi ve medresler 8 ay önce

  Osmanlıda eğitim sistemi ve medresler

Medrese Sunumları

 • 3
  Önizleme: 8 ay önce

  Meedreseler Power Point Sunusu Slayt (Pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  MEDRESELERTürk Tarihi’nde İlk MedreseTürk Tarihi’nde İlk Medrese Büyük Selçuklu Hükümdarları Alpaslan ve Sultan Melikşah Dönemleri ’nde Vezirlik yapan NİZAM-I MÜLK tarafından Bağdat ‘ta kurulmuştur…Osmanlılar’da İlk MedreseOsmanlılar’da İlk Medrese Orhan Bey Dönemi ‘nde İznik ‘te kurulmuştur… Zaman içinde Medreseler, içerisinde öğrencilerin öğrenimleri yanında yeme, içme ve barınma ihtiyaçlarının karşılandığı VAKIFLAR tarafından finanse edilen bir yatılı okul şeklinde organize edildi. Genel bu eğitim, 2 Yıl sürerdi…Bağdat / Nizamiye MedresesiBu günkü sistemde Orta ve Yüksek Öğrenimi temsil eden Medreseler, Fatih Dönemi’nde daha da çoğalmış ve bu dönemde Sahn-ı Seman Medresesi yapılmıştır. Kanuni Dönemi’nde ise Süleymaniye Medreseleri yapılarak, Osmanlı Devleti’nin en büyük medresesi inşa edilmiştir.12İznik Medresesi’nin İlk Müderrrisi , Davud-i Kayseri’ dır…3

  2. Sayfa
  MEDRESELERErzurum / Çifte Minareİznik / İznik MedresesiKastamonu / Nasrullah Münire Medresesi12Bursa / Yeşil Sultan-iye Medresesi3

  3. Sayfa
  MEDRESELERKastamonu / Nasrullah Münire MedresesiGeri

  4. Sayfa
  MEDRESELERBursa / Ahmet Paşa Medresesiİstanbul / Sahn-ı Seman Medresesi123Müderris Odası (Öğrt.Hoca)İstanbul / Süleymaniye MedresesiMedreselerde DerslerMedreselerde talebe sayısı 20’yi geçmezdiDers Anlatın Yöntemi, daha EZBERCİLİĞE dayanıyordu…Günde beş saat eğitim yapılırdı. Eğitim, Sabah Namazı sonrasında yapılan kahvaltı sonrasında (Sabah Saat 06.00) başlar ve Öğleye kadar ders yapılırdı…Öğleden sonra öğrenciler, ilgi alanlarına göre araştırma yaparlardı.Öğrenciler, SALI, PERŞEMBE ve CUMA GÜNLERİ tatil yaparlardı…Öğrenciler, ÜÇ AYLAR ‘da yurdun değişik yörelerine dağılarak, öğrendikleri ile ilgili uygulama yaparlardı…Böylece, öğrenciler; öğrendiklerini halk üzerinde tatbik ederlerdi…Muid Odası (Asistan)style.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_h

  5. Sayfa
  ENDERUN MEKTEBÎEnderun Mektebi’nin Kurulma AmacıEnderun Mektepleri , DEVLET MEMURU yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.Bir nevi bu okullara SARAY OKULLARI ‘da denmekte idi…İstanbul / Topkapı Enderun MektebiEnderun Mektebi’ne Öğrencilerin AlınmasıHristiyan Aileler’in 8-10 Yaşları arasındaki zeki ve yetenekli olan küçük çocukları DEVŞİRME SİSTEMİ ile alınıyor ve belli bir eğitim sonrasında Devlet Memuru / Yönetici olabilecekler ENDERUN MEKTEBİ ‘ne alınıyorlardı…Diğer çocuklar ise önce ACEMİ OĞLAN , oradan ise YENİÇERİ TEŞKİLATI ‘na asker olarak alınırdı…

Medrese Videoları

 • 3
  1 ay önce

  MEDRESE NEDİR? NİZAMİYE MEDRESELERİ, tarih belgeseli

 • 2
  1 ay önce

  Osmanlıda Medrese Eğitimi

 • 1
  1 ay önce

  Medrese nedir? madrasa

Medrese Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Medrese Ek Bilgileri

 • 1
  2 yıl önce

  Medrese Nedir?
  İslâm ülkelerinde, genellikle İslâm dini kurallarına uygun bilgilerin okutulduğu yer


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Medreseler sunusu ekran görüntüsü
İlgili Yazılar
01 | Medrese
02 | Eğitim
03 | Öğretim
04 | Öğrenme
05 | Tedrisat
06 | Talim
07 | Tedris
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)